Anytime Fitness
1360 Montgomery Hwy, Vestavia Hills AL 35216