Shell
1488 Montgomery Hwy, Vestavia Hills AL 35216