Papa Bear's
333 Lake Havasu Ave, Lake Havasu City AZ 86403