Viet Xpress (Công Ty Vận Chuyển Hàng Về Việt Nam)
7342 Bolsa Ave, Garden Grove 92683