Seven Hills Plaza
18511 E Hampden Ave, Aurora 80013