United States Postal Service
126 E Benton St, Lake Benton 56149