Park South Plaza
1425 Montgomery Hwy, Vestavia Hills 35216