O'Reilly Auto Parts
7102 Santa Teresa Blvd, San Jose 95139